Shown below is the list of accepted teams for the 2023 HSA Spring U6-U12 Season tournament for the age group.
   
Coed Under 7 - 5pm 16 - Accepted Teams
Group Club/Team Name Team ID  Head Coach
 A1 Highline Soccer Club
HSC Cheetahs '16 (Rowe)
n/a   Micah Rowe
 A2 Highline Soccer Club
HSC Swamp Monsters '16 (Jones)
n/a   Zachary Jones
 A3 Highline Soccer Club
HSC Rhinos '16 (Izem)
n/a   Jessica Izem
 A4 Highline Soccer Club
HSC Green Machine '16 (Matthiesen)
n/a   Michael Matthiesen
 A5 West Seattle Soccer Club
WS U7 - Miccio/Nitch (Haiti)
n/a   n/a
 A6 West Seattle Soccer Club
WS U7 - Bintliff (Philippines)
n/a   Brittany Bintliff
 A7 West Seattle Soccer Club
WS U7 - Choitz/Katz/ McKee (Vietnam)
n/a   Jon Choitz
 A8 West Seattle Soccer Club
WS U7 - Jauhola/Sherman/Smith (China)
n/a   Luke Jauhola
 A9 West Seattle Soccer Club
WS U7 - Kulas (Zambia)
n/a   Jenny Gutama Kulas
 A10 West Seattle Soccer Club
WS U7 - Ponzio/Sogn (Portugal - Green Dragons!)
n/a   Rebecca Ponzio
 A11 West Seattle Soccer Club
WS U7 - Porter (Panama )
n/a   Ian Porter
 A12 West Seattle Soccer Club
WS U7 - Spatafore (Nigeria )
n/a   Tiffany Spatafore
 A13 West Seattle Soccer Club
WS U7 - Stark (USA )
n/a   Melissa Stark
 A14 West Seattle Soccer Club
WS U7 - Stebbins (Australia)
n/a   Jonathan Stebbins
 A15 West Seattle Soccer Club
WS U7 - Sullivan (Columbia)
n/a   Christopher Sullivan
 A16 West Seattle Soccer Club
WS U7 - Williams M./Steffen (New Zealand)
n/a   Matthew Williams